Trang nhất Trà Tàu Thiết Quan Âm – nhẹ nhàng lãng đãng giữa cuộc đời

Thiết Quan Âm – nhẹ nhàng lãng đãng giữa cuộc đời

bởi Tiểu Mai

Thiết Quan Âm – cái tên nghe đã gợi nên nhiều điều khó hiểu – lại là một trong nhánh của trà Ô Long.

Ý kiến của bạn